Вплив регуляторів росту і мікроелементів на посівні властивості насіння кропиви дводомної (Urtica dioica L.)

Abstract
Description
Грінченко Д.Г., Поспєлов С.В. Вплив регуляторів росту і мікроелементів на посівні властивості насіння кропиви дводомної (Urtica dioica L.) //Матер. регіональної науково-практ. конфер. «Актуальні екологічні та агробіологічні проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку» /Редколлегія: Т.С.Нінова (відпов. ред.) та ін. – Черкаси: ФОП Белінська О.Б., 2012. – С.38-39
Keywords
кропива, Urtica dioica, вирощування кропиви, регулятори росту, проростння насіння
Citation