Вплив попередників на якість зерна пшениці озимої у сівозмінах Лівобережного Лісостепу України

Abstract
Description
Гангур В. В., Котляр Я. О. Вплив попередників на якість зерна пшениці озимої у сівозмінах Лівобережного Лісостепу України. Інновації управління продуктивністю та поліпшення якості зерна пшениці озимої, присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 30 верес. 2021). Полтава : ПДАУ, 2021. С. 37–40.
Keywords
пшениця озима, попередники, урожайність, якість, сівозміна
Citation