УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Abstract
Description
У статті розглянуто теоретичну суть категорії «конкуренція». Наголошено на важливості дослідження проблематики конкурентоспроможності підприємства. Представлено сутність економічної категорії управління конкурентоспроможністю підприємства. Відзначено, що трактування поняття «конкурентоспроможність аграрного підприємства» є складним та потребує подальшого дослідження та вивчення. Виділено основні структурні елементи управління конкурентоспроможністю агарного підприємства. Визначено, що економічна ефективність та результат діяльності господарюючого суб’єкта великою мірою залежать від управління підприємством у цілому, зокрема й управління його конкурентоспроможністю. Проведено аналіз основних показників економічної ефективності сільськогосподарських підприємств. Відзначено позитивну динаміку діяльності господарюючих суб’єктів: збільшення прибутку до оподаткування, чистого прибутку та рентабельності операційної діяльності підприємств.
Keywords
конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, стратегія управління, тактика управління, економічна ефективність, прибуток, рентабельність.
Citation