Геоекологічна оцінка природних вод Полтавщини

Abstract
Description
Чернякіна А.Р., Глазунова В.Є., Плаксієнко І.Л. Геоекологічна оцінка природних вод Полтавщини. Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти» (18.12.2020). Полтава: ПДАА. 2020. С.76-77.
Keywords
характеристика бучацько-канівського водоносного горизонту, підземні води Полтавщини
Citation