Управління капіталом комерційного банку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Дроботя, Яна Анатоліївна
Телятник, Максим Юрійович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
У статті досліджено питання сутності управління капіталом банку, зокрема в розрізі стратегічного та опера-ційного рівня. Визначено основні завдання менеджменту капіталу банку, зокрема: оцінка достатності капіталу, його оптимізація та планування напрямків використання капіталу в межах активних операцій, оцінка існуючих ризиків, що здійснюють вплив на формування і використання капіталу банку, тестування стійкості щодо зо-внішніх та внутрішніх факторів ризиків, формування системи управління капіталом банку на стратегічному та операційному рівні. Узагальнено етапи управління капіталом банку на стратегічному рівні, зокрема: фор-мулювання мети та цілей управління капіталом, аналіз та оцінка поставленої мети і цілей на базі прогнозу фінансового стану банку, аналіз можливих ризиків для банківської установи, формулювання і реалізація стра-тегії, контроль за реалізацією процесу управління капіталом банку. Проаналізовано ефективність управління капіталом АТ «Полтава-банк». Визначено основні складові операційного управління капіталом банку.
Keywords
Управління, капітал, управління капіталом, комерційний банк
Citation