Оптимізація норми висіву нуту у зв’язку зі змінами клімату.

Abstract
Description
Гангур В.В., Єремко Л.С., Лень О.І. Оптимізація норми висіву нуту у зв’язку зі змінами клімату. Матеріали ХІI науково-практичної інтернет–конференції «Актуальні напрямки та інновації у вирішенні проблем галузі рослинництва» присвячена 180 річчю з дня народження професора А. Є. Зайкевича / Редкол.: В.В. Гангур (відп. ред.) та ін. Полтавський державний аграрний університет, 2022. C. 27-29.
Keywords
нут, норми висіву, кліматичні зміни, урожайність зена
Citation