ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавська державна аграрна академія
Abstract
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств в сільському господарстві. Запропоноване авторське визначення змісту поняття інноваційно-інвестиційного захитсту підприємств в сільському господарстві. Наголошено, що для покращення інвестиційного клімату в країні разом з традиційними формами інвестиційної підтримки сільськогосподарських підприємств необхідно створити сприятливі умови венчурного фінансування, реалізації можливостей світових інноваційних фондів та їх співпраці з вітчизняними суб’єктами господарювання. Проведено оцінку інноваційно-інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та змодельовано фінансове забезпечення інноваційного розвитку досліджуваних підприємств в сільському господарстві. Встановлено, що основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в України є власні кошти підприємств та організацій. Ідентифіковано проблеми, які перешкоджають достатньому фінансовому забезпеченню інноваційного розвитку підприємств в сільському господарстві. Доведена необхідність формування інноваційного ризик-менеджменту аграрних підприємств. Запропоновані інструменти зменшення рівня ризиків виробництва на сільськогосподарських підприємствах. Розроблений фінансовий механізм розвитку інноваційного фонду на місцевому та регіональному рівні. Спроектована процедура надання грантового фінансування інноваційним підприємствам. Доведена необхідність створення інноваційних фондів та зазначені їх основні функції
Description
Мельник М.І. Формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств в сільському господарстві. - Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018.
Keywords
інноваційно-інвесиційний розвиток, фінансове забезпечення, фінансовий потенціал, рентабельність, власний капітал, ризикменеджмент, інвестиційна привабливість, інноваційні фонди, державна підтримка, інноваційні проекти
Citation