Взаємодія проектної команди як фактор успішного управління проектом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Сазонова, Тетяна Олександрівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПДАА
Abstract
Проектне управління передбачає делегування влади та покладання відповідальності за досягнення цілей на певних, заздалегідь визначених та офіційно призначених виконавців – керівника проекту і членів команди управління. Важливе завдання менеджера проекту (РМ) при цьому – формування команди і вибір адекватної організаційної структури, яка б відповідала структурі проекту і умовам його реалізації. Професійний профіль РМ може бути досить різноманітним, залежно від специфіки конкретного проекту та управлінських практик. Однозначним є той факт, що високий рівень взаємодії членів команди є одночасно умовою та показником ефективного управління проекту, а відповідальність за реалізацію даного завдання у першу чергу лежить на РМ.
Description
Сазонова Т .О. Взаємодія проектної команди як фактор успішного управління проектом / Т. О. Сазонова // Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – С. 76-77.
Keywords
взаємодія, проектна команда, управління, проект
Citation