Методика складання «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» та аналіз майнового стану підприємства

Abstract
Description
Keywords
Баланс, актив, пасив, капітал, зобов'язання
Citation