071 «Облік і оподаткування»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
  (2018-12) Григор, Віктор Олександрович
  Робота являє собою критичне узагальнення теоретико-методичних наукових підходів до визначення сутності банківських виплат працівникам, досліджено нормативно-правову базу з питання, що стосується розрахунків за виплатам працівникам. Проведено всебічну оцінку діяльності досліджуваного підприємства. Розглянуто порядок проведення та узагальнення матеріалів аудиторської перевірки. Досліджено порядок відображення в обліку і звітності інформації про виплати працівникам.
 • Item
  Методика обліку та аналіз дебіторської заборгованості за товарними операціями
  (ПДАА, 2018-12) Франкевич, Анна Сергіївна
  Дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування». – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018. Досліджено теоретичні аспекти обліку дебіторської заборгованості, охарактеризовано основні методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості підприємства, досліджено нормативне та інформаційне забезпечення обліку дебіторської заборгованості за товарними операціями, досліджено актуальні питання обліку дебіторської заборгованості.
 • Item
  Методика й організація бухгалтерського обліку та аудит зносу (амортизації) необоротних активів
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-12-20) Оніпко, Аліна Вікторівна
  Робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань, пов’язаних з удосконаленням методики та організації обліку нарахування амортизації необоротних активів підприємства. В роботі розкрито економічну сутність амортизації, висвітлено відмінності між поняттями «знос» та «амортизація». Виділено і проаналізовано основні елементи облікової політики щодо зносу необоротних активів.
 • Item
  Методика й організація бухгалтерського обліку і аналіз дебіторської заборгованості за товарними операціями
  (Полтавська державна аграрна академія, 2018-12-21) Ходаківський, Євгеній Сергійович
  У дипломній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти методики й організації бухгалтерського обліку та проведено аналіз дебіторської заборгованості за товарними операціями та запропоновано шляхи поліпшення розрахунково-платіжних відносин сільськогосподарських підприємств. У результаті дослідження узагальнено наукові дефініції сутності дебіторської заборгованості; доповнено зовнішні фактори, що визначають розмір дебіторської заборгованості підприємства; доповнено внутрішні фактори, що визначають обсяг дебіторської заборгованості підприємства; удосконалено класифікацію дебіторської заборгованості; проведено оцінку сучасного стану нормативно-правового регулювання дебіторської заборгованості підприємства; розроблено фрагмент графіку документообороту, який є правовим актом, що розробляється головним бухгалтером, затверджується і вводиться в дію наказом керівника підприємства для вирішення основних та оперативних завдань, пов’язаних з первинними документами та веденням бухгалтерського обліку; дістали подальший розвиток наукові підходи щодо методики аналізу дебіторської заборгованості факторним аналізом тривалості одного обороту дебіторської заборгованості, що дасть змогу визначити вплив певних показників на його зміну.