Роль митних органів у забезпеченні економічної безпеки держави

Abstract
Description
Мороз С.Е., Конопльов В. О. Роль митних органів у забезпеченні економічної безпеки держави. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 23 квіт. 2021 р., Харків : ХНУВС, 2021. С. 121-122.
Keywords
Митні органи, економічна безпека держави
Citation