МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

No Thumbnail Available
Date
2019-12-17
Authors
Панасенко Лілія Сергіївна, Пономаренко Оксана Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Панасенко Л.С. Методика обліку та аналіз доходів діяльності підприємства. – Рукопис. Дипломна робота на здобуття кваліфікації «Магістр з обліку та оподаткування» за спеціальністю Облік та оподаткування. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2019. Робота присвячена визначенню стану організації та методології бухгалтерського обліку доходів діяльності й комплексному аналітичному дослідженню абсолютних та відносних показників дохідності, оцінці кінцевих результатів діяльності підприємства. У теоретичному розділі розкрито поняття, завдання і значення доходів діяльності; систематизовано положення нормативних актів щодо обліку доходів; визначено засади їх обліку на рахунках підприємства; розкрито загальні умови та критерії визначення доходу та виявлено, як відображається доход у фінансовій звітності підприємства. Сформульовано пропозиції з удосконалення обліку доходів діяльності: у частині деталізації положень Наказу про облікову політику; деталізації рахунків обліку доходів діяльності; пропозицій з посилення контролю за процесами визнання, обліку і оподаткування доходів. Виявлено чинники, які впливають на величину отримуваного доходу. Здійснено комплексне аналітичне дослідження абсолютних та відносних величин, що характеризують дохід. Проведено аналітичне вирівнювання ряду динаміки показників доходу за рівнянням прямої. Здійснено факторний аналіз формування доходу. Розраховано показники рентабельності та на цій основі сформульовано комплекс пропозицій з підвищення рівня доходів.
Keywords
дохід, фінансовий результат, виручка, звичайна діяльність, операційна діяльність, сільськогосподарська діяльність.
Citation