СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЛІДЕРСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Abstract
Description
Розвиток науково-технічного прогресу до середини ХХ ст. зумовив необхідність зосередження уваги керівників на людині, її психологічному стані та кліматі, який панує в організації. Саме в цей період і виникла гостра потреба у вивченні проблематики лідерства заради пошуку нових можливостей досягнення успіху підприємств у більшій мірі завдяки знанням працівників та правильному емоційному налаштуванню співпраці у колективі
Keywords
лідерство, підприємство, етапи еволюції лідерства
Citation