Консолідація свиней за фенотипами

Abstract
Вивчення фенотипної консолідації свинеймиргородської породи дало змогу дійти висновку про те, що племінні стада не консолідовані за розвитком і відтворною здатністю, що узгоджується з низкою селекційних моментів та технологічними умовами господарств. Проте подібна ситуація допомагає зберігати генетичну різноманітність генофонду миргородської породи за її малої чисельності, хоча на перспективу добір тварин в умовах племінних заводів необхідно проводити на рівні не нижче середніх породних показників. Кореляційний аналіз вказує на неможливість застосування єдиних методів добору для удосконалення такого стада чи родини методами внутрішньопородної селекції, а також передбачити якість одержуваного селекційного матеріалу. До кожної селекційної групи у межах племінного стада потрібно застосовувати індивідуальний підхід з урахуванням встановлених зв’язків між показниками продуктивності та напряму селекції.
Description
Keywords
свині, миргородська порода, фенотипова консолідація, продуктивність свиней
Citation
Войтенко С. Консолідація свиней за фенотипами /С.Войтенко, Л.Вишневський, М.Петренко, В.Цибенко // Тваринництво України.- 2009.-№5 .-С.16-19