ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Abstract
Description
Ринок органічної продукції постійно зростає. У тому числі й в Україні. Протягом останніх років особливо розвивався ринок органічного м’яса та яєць у Західній Європі. Це призвело до сильного збільшення імпорту органічної сої із заокеанських країн. Відбувається стійке зростання імпорту культури, що викликає все більше занепокоєння з боку органічного сектору. Попит на органічну продукцію з кожним роком зростає. Для отримання гарантованого та якісного врожаю органічної сої слід виконувати ряд наукових розробок щодо її вирощування: Сівозміна – повернення сої на поле – 3–4 роки, відсутність культур із сумісними хворобами та шкідниками. Підбір сорту – сорт відповідної групи стиглості, адаптований до умов вирощування, відповідні сортові особливості, напрям використання. Насіння – повинно використовувати насіння органічного походження. Особливо з відсутністю ГМО зараження (заборонено вирощувати ГМО). Інокуляція насіння – обов’язкове застосування сучасних ефективних біопрепаратів у комплексі з стимуляторами росту та комплексу необхідних мікроелементів. Підготовка ґрунту – передпосівна обробка ґрунту (якісне насіннєве ложе), відсутність оранки (поверхнева обробка), багаторазова обробка почергово бороною та культиватором на глибину 10–12 см. Добрива – внесення добрив не потрібно, можливе застосування гною. Сівба – за температури ґрунту 10–12°С, сівалка точного висіву, схожість насіння – 80–85%, міжряддя – 30–45 см, глибина загортання – 3–4 см. Боротьба з бур’янами – головний елемент технології. Боротьба з бур’янами збільшує витрати на її виробництво та знижує врожайність. Щоб звести до мінімуму рівень забур’яненості слід використовувати оптимально ефективну сівозміну та заходи боротьби з бур’янами. Досить ефективним в цьому випадку буде застосування ще однієї обробки сітчастою бороною (через три дні після сівби). У цій фазі бур’яни дуже чутливі і тому їх легко знищити. Ефективність сягає рівня 80-90%. За висоти рослин 15 см – міжрядна обробка культиватором (2–4 рази). Боротьба з шкідливими організмами – ретельна оцінка насіння на ураженість хворобами, використання біометоду, препаратів біологічного напряму використання. Збирання врожаю – визначення строків, підготовка відповідної техніки. Очищення та зберігання – вчасна первинна та вторинна очистка, обов’язкове нормативне зберігання отриманої продукції в залежності від об’ємів партії насіння. І головне - щодо вирощування органічної сої - категорична заборона використання будь-яких хімічно-синтетичних засобів боротьби.
Keywords
Органічна соя, сорт, потенціал, сучасний стан, урожайність
Citation