Логістичні питання організації обліку запасів

Abstract
Description
Левченко З.М., Тютюнник С.В., Дугар Т.Є., Романченко Ю.О. Логістичні питання організації обліку запасів. Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу: колективна монографія / за заг. ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 85-102.
Keywords
Логістика, Логістика, облік запасів, класифікація запасів, логістичні витрати
Citation