МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Abstract
Description
Методичні розробки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні технології у перекладацькій діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Германські мови і переклад (англійська та німецька мови) спеціальності 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератур, (переклад включно), перша - англійська)
Keywords
Інформаційні технології, переклад
Citation