Перспективи розвитку органічного овочівництва в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник ЖНАЕУ
Abstract
Досліджено динаміку розвитку органічного овочівництва в Україні. Проаналізовано структуру сільськогосподарських угідь з органічним статусом та рівень цін на звичайну й органічну продукції. Розглянуто динаміку світових обсягів виробництва свіжих овочів. Проведені дослідження дозволили виявити основні проблеми виробництва органічних овочів в Україні, визначити перспективні напрями подальшого розвитку.
Description
Keywords
органічне овочівництво, сільськогосподарські угіддя, овочі
Citation
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vzhnau_2013_1-2(2)__45.pdf