Фінансові результати: сутність, класифікація і відображення в обліку

Abstract
Description
Левченко З.М., Тютюнник М.С. Фінансові результати: сутність, класифікація і відображення в обліку. Бухгалтерський облік, контрроль та аналіз в умовах інституціональних змін: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю). Полтава, 22 жовтня 2020 р. Полтава, ПДАА, 2020. С.327-330.
Keywords
фінансові результати, прибуток, збиток, доходи, витрати, облік
Citation