Дуальна освіта як нова форма надання освітніх послуг

Abstract
Description
Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій». Полтава: РВВ ПДАА, 2020. 186 с.
Keywords
Дуальна освіта, стейкхолдери, індивідуальний графік навчання
Citation