Основні напрямки підвищення ефективності використання грошово-кредитних засобів

Abstract
Description
Розкрито основні антикризові заходи щодо оздоровлення фінансово-кредитної системи України. Показані сучасні основні напрямки підвищення ефективності використання грошово-кредитних засобів. Доведено, що основними компонентами організаційного впливу на регулювання фінансово-економічих відносин є: ринкове позиціювання суб’єкта регулювання через вплив на нього цінового, фінансово-кредитного, інвестиційного та податкового механізмів. Визначено, основні заходи, які спрямовані на оздоровлення фінансової системи України. Основна орієнтація грошово-кредитних економічних відносин повинна бути направлена на зниження диспропорцій доходів основних верств населення.
Keywords
грошово-кредитні засоби, кредитні ресурси, фінансово-кредитна система
Citation