Синтаксичні трансформації при перекладі англомовного художнього тексту українською мовою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Кишкар, Є. М.
Тагільцева, Яніна Михайлівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Знання кількох мов та вміння ефективно спілкуватися ними – є надзвичайно актуальним у наш час. Мова є основним засобом комунікації, тому дослідження структури та функцій мовних одиниць та явищ, зокрема синтаксичних зв’язків, є важливим завданням для лінгвістів та фахівців у галузі перекладу. Вивчення особливостей синтаксичних зв’язків в англійському реченні є суттєвим для розуміння та аналізу мовних текстів різних жанрів, а також для їх перекладу іншими мовами, зокрема українською. Аналіз синтаксичних трансформацій при перекладі сприятиме встановленню логіки висловлювання, розкриттю авторських намірів та відтворенню їх з максимальною точністю та виразністю. Отже, дана проблема є актуальною і має значний науковопрактичний потенціал для дослідження
Description
Кишкар, Є. М. Синтаксичні трансформації при перекладі англомовного художнього тексту українською мовою. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м Полтава, 17-18 трав. 2023 р.) / наук. керівник Я. М. Тагільцева. Полтава, 2023. С. 394-395.
Keywords
переклад, художній текст, переклад англомовного тексту, синтаксичні зв’язки
Citation