Забезпечення доступу до публічної інформації шляхом оприлюднення на офіційних сайтах

Abstract
Description
Сердюк О. І., Рівна І. О. Забезпечення доступу до публічної інформації шляхом оприлюднення на офіційних сайтах. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 01 листопада 2019 р. Полтава: РВВ ПДАА, 2019. С. 19-21.
Keywords
публічна інформація на офіційних сайтах, забезпечення доступу до публічної інформації
Citation