Обліково-аналітична система суб'єктів господарювання: теоретичні аспекти, складові та методологічне забезпечення

Abstract
Description
У статті розглянуто сутність обліково-аналітичної системи суб’єкта господарювання, що проєктує, аналізує, контролює його господарську діяльність, з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Розкрито основні вимоги до облікової інформації та засоби регулювання її якості, з-поміж яких: внутрішні та зовнішні засоби. Досліджено підсистеми обліково-аналітичної системи, зокрема: облікову, аналітичну та контроль. Розглянуто сутність облікової підсистеми та узагальнено її елементи: теоретико-концептуальні; методичні та організаційні. Розкрито змістове навантаження та складові аналітичної та контрольної підсистем обліково-аналітичної системи суб’єкта господарювання. Досліджено змістове навантаження поняття «ризик» та визначено його місце в обліково-аналітичній системі підприємства. Узагальнено групи об’єктивних та суб’єктивних чинників, що слугують джерелом ризику суб’єкта господарювання.
Keywords
облік, інформація, система, підсистема, елемент, аналіз, контроль, ризик, обліково-аналітична система, модель, прийняття управлінських рішень
Citation