Енергозберігаюча технологія виробництва сільськогосподарських культур

Abstract
Технологія в рослинництві – це спосіб реалізації системи землеробства, комплекс взаємопов’язаних, науково-обґрунтованих та організаційно-економічних заходів, що забезпечують одержання з одиниці площі максимального виходу продукції високої якості за найменших затрат праці та коштів при раціональному використанні землі. Технологічні операції є взаємообумовленими, тобто жодна з них не може бути виконана раніше попередньої. Якість виконання технологічних операцій залежить від рівня кваліфікації працівників, планування виробництва, його організації, рівня трудової дисципліни, мотивації праці, обліку та контролю.
Description
Keywords
Citation
Калініченко О. В. Енергозберігаюча технологія виробництва сільськогосподарських культур. Підприємництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 28 листопада 2016 року). С. 93 – 96.