Навчання підприємництву: пошук ефективного балансу м’яких і жорстких навичок

Abstract
Description
Мороз С., Калашник О., Каменова Д. Навчання підприємництву: пошук ефективного балансу м’яких і жорстких навичок. Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : мат-ли VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р., м. Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 373-377.
Keywords
підприємництво, компетенції, жорсткі і м'які навички
Citation