СОЯ – КУЛЬТУРА ВЕЛИКИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Білявська, Людмила Григорівна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
соя є культурою універсального використання. Нині відомо понад 100 видів продукції кондитерської, харчової, молочної, комбікормової, те-кстильної, лакофарбової та інших галузей промисловості, де застосо-вується соя; - важливим агротехнічним значенням. Як азотфіксуюча культура, вона збагачує ґрунт азотом, якого залишає близько 90 кг/га. Маючи ак-тивну засвоюючу здатність кореневої системи, використовує малодо-ступні та важкорозчинні для злаків мінеральні речовини із орного ша-ру ґрунту, а також більш глибоких її горизонтів.В Полтавській області затверджена програма розвитку виробницт-ва сої на 2002-2005 роки. Полтавщина є лідером в Україні по площах, зайнятих під нею – 55 тис. га, що складає 20% всіх посівів в країні. У 2005 році заплановано збільшити площі в області під цією культурою до 60 тис. га. Можливо саме цим і обумовлено вибір місця проведення всеукраїнської наради „Перспективи розвитку вирощування сої в Укра-їні”, яка днями відбудеться на Полтавщині. Аналіз сортового складу показує, що він далеко не повністю від-повідає переліку рекомендованих для області сортів. Має місце виро-щування сортів, які не занесені до Реєстру сортів рослин України. І на цьому ми втрачаємо. Сорт є надзвичайно важливим фактором у виробництві сої і най-більш доступним і дешевим засобом підвищення врожайності. Треба досить зважено підходити до вибору сорту, тому що більшість сучас-них сортів відрізняється вузькою екологічною пристосованістю і при-датні для вирощування у ґрунтово-кліматичних умовах певної геогра-фічної широти. Перенесення сорту північніше чи південніше (в межах 100 км) призводить до зміни вегетаційного періоду, продуктивності, хімічного складу насіння. Отримані результати показали, що сорти суттєво різняться за вмістом білка, олії, інгібіторів трипсину, ліноксигенази, крохмалю. Ці питання потребують більш глибокого вивчення і підвищення вимог в селекції цієї культури на якість. Цим питанням ми плануємо присвятити свої наукові дослідження. Адже соя – безцінний дар природи і гріх його не використати для здоров’я і життя. З нею пов’язують подальший розви-ток цивілізації.
Keywords
Соя, універсальна культура, високоякісний склад насіння, використання, попит на ринку, сорт Аметист
Citation