Здобувачам вищої освіти – досконалі знання з безпеки життєдіяльності.

Abstract
Description
Опара Н. М., Біловод І. В. Здобувачам вищої освіти – досконалі знання з безпеки життєдіяльності. Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування : матеріали ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Полтава, 26-27 листопада 2020 року). Полтава : ПДАА, 2020. С. 40-42.
Keywords
безпека життєдіяльності, знання
Citation