ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ЗА ЛИСТКОВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ

Abstract
Description
Гангур В.В., Тоцький В.М. Ефективність регуляторів росту рослин за листкового підживлення соняшнику. Шляхи адаптації технологій у рослинництві до перманентних змін клімату: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 25 липня 2022 р. м. Полтава. Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН України, 2022. С. 58–60.
Keywords
соняшник, регулятори росту, підживлення, урожайність, білметричні показники
Citation