ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
РВВ Луцького національного технічного університету
Abstract
Статтю присвячено комплексному аналізу теоретичних та практичних аспектів формування енергетичного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах. Теми дослідження розкрита на основі проведених досліджень щодо головних умов та тенденцій реалізації енергоощадних рішень в аграрних підприємствах України. Актуальність дослідження визначається тим, що енергозаощадження відіграє ключову роль в забезпеченні успішної діяльності підприємств. Також встановлено, що в основі механізму енергетичного менеджменту має бути швидка і адекватна реакція підприємства на зміну умов функціонування. На підставі проведених досліджень визначено, що для сільськогосподарських підприємств управління енергоспоживанням має включати планування енергоспоживання та організацію його здійснення.
Description
Федірець О. В. Енергетичний менеджмент та його значення в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Федірець, М. О. Яремчук, Д. Є. Корсунська // Економічний форум. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – № 4 – С. 132-138
Keywords
енергетичний менеджмент, сільськогосподарське підприємство, енергозаощадження, енергоефективність, планування енерговикористання
Citation