Екологізація сільсьгосподарського виробництва: технологія вирощування гірчиці та полби звичайної (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl) за органічними стандартами в умовах Лісостепу України

Abstract
Description
Чайка Т. О., Короткова І. В., Крикунова В. Ю. Екологізація сільсьгосподарського виробництва: технологія вирощування гірчиці та полби звичайної (Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl) за органічними стандартами в умовах Лісостепу України. Інженерія природокористування. 2022. № 1 (23). С. 7–18.
Keywords
organic farming, crop rotation, ecologization, soil fertility, winter rye, mustard, Triticum dicoc-cum wheat, economic efficiency, органічне сільське господарство, сівозміна, екологізація, родючість ґрунтів, жито озиме, гірчиця, полба звичайна, економічна ефективність
Citation