Патент на корисну модель "ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В СВЕРДЛОВИНІ" №147515

Abstract
Description
Пристрій для вимірювання температури в свердловині, що містить корпус, джерело живлення, перетворювач температури, який виконаний у вигляді двох металевих стрижнів з великим коефіцієнтом лінійного розширення, що співвісно встановлені з зазором із корпусом і між собою та закріплені кінцями в корпусі, який має незалежний температурний коефіцієнт лінійного розширення, при цьому на вільному кінці одного стрижня розміщений постійний магніт, а на вільному кінці другого - польовий датчик Холла, який своїми електродами з'єднаний із входом аналого-цифрового перетворювача, вихід якого підключений до послідовно з'єднаних перетворювача код-частота, дільника частоти і каналу зв'язку, а джерело живлення підключено до датчика Холла, аналого-цифрового перетворювача, перетворювача код-частота і дільника частоти, який відрізняється тим, що додатково в зазори між стрижнями та між стрижнями і корпусом введена неелектропровідна, немагнітна демпферна рідина з незалежним коефіцієнтом лінійного розширення.
Keywords
Citation