Патенти

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Спосіб збирання конопель
  (2022-05-18) Ткаченко, Сергій Михайлович; Шейченко, Віктор Олександрович; Коропченко, С. П.; Шевчук, В. В.; Дудніков, Ігор Анатолійович; Скоряк, Юлія Борисівна; Срібний, Михайло Васильович
 • Item
  Перетворювач кутових переміщень
  (2019) Кошовий, М.; Дергачов, В.; Кошова, І.; Костенко, Олена Михайлівна
 • Item
  АТЕРМІЧНИЙ СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧІНКОВОГО ПАШТЕТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОГО ТИСКУ
  (2008-11-25) Сукманов, Валерій Олександрович; Соколов, Сергій Анатолійович; Севаторов, Микола Миколайович; Приходько, Ігор Вікторович
 • Item
  Терморегулятор
  (ДП "Український іститут інтелектуальної власності", 2018) Кошовий, М.; Беляєва, А.; Костенко, Олена Михайлівна
  Терморегулятор містить послідовно з'єднані нагрівач і симістор як виконавчий елемент. В коло керуючого електрода симістора включений вихідний симістор оптопари, світлодіод якої через резистор і діодний міст ввімкнений на напругу мережі. Крім цього паралельно світлодіоду включено біметалевий термометр.
 • Item
  Пристрій для визначення характеристик факторних послідовностей
  (ДП "Український іститут інтелектуальної власності", 2018) Кошовий, М.; Кошова, І.; Дергачов, В.; Павлик, Г.; Костенко, Олена Михайлівна
  Пристрій для визначення характеристик факторних послідовностей містить керуючий вхід, групу інформаційних входів, двійкові лічильники, вихід наявності результату, генератор імпульсів, елементи НІ, мультиплексор, детектор фронту, детектор спаду, тригер, три елемента І, блоки множення, суматор, п'ять шин результату. Додатково містить другий детектор фронту, причому вихід переносу першого двійкового лічильника з'єднаний з входом другого детектора фронту, вихід якого з'єднаний з входом тригера.
 • Item
  Терморегулятор
  (ДП "Український іститут інтелектуальної власності", 2017) Кошовий, М.; Дергачов, В.; Кошова, І.; Костенко, Олена Михайлівна; Беляєва, А.
  Терморегулятор містить нагрівач, два зустрічно-паралельно включених тиристори, резистори в колі керуючих електродів, паралельно яким підключені діоди, що своїми катодами з'єднані з катодами тиристорів, послідовно з резисторами анодами відключені діоди, а їх катоди з'єднані з керуючими електродами тиристорів. Між резисторами включено біметалевий термометр.
 • Item
  Пристрій для визначення характеристик планів багатофакторного експерименту
  (ДП "Український іститут інтелектуальної власності", 2017) Кошовий, М.; Кошова, І.; Дергачов, В.; Павлик, Г.; Костенко, Олена Михайлівна
  Пристрій для визначення характеристик планів багатофакторного експерименту, що містить керуючий вхід, вихід наявності результату, шину результату, суматор, k двійкових лічильників, k елементів І, k елементів нерівнозначність, блок пам'яті, блок керування, два регістри, комутатор, причому виходи двійкових лічильників з'єднані з відповідними входами суматора, блок керування з'єднаний з блоком пам'яті, перший вихід блока керування з'єднаний з першими входами елементів І, другий вихід блока керування з'єднаний з входом «Запис» першого регістра, третій вихід блока керування з'єднаний з входом «Запис» другого регістра, четвертий вихід блока керування з'єднаний з виходом наявності результату та керуючим входом комутатора, перша вихідна шина блока керування з'єднана з інформаційними входами першого регістра, друга вихідна шина блока керування з'єднана з інформаційними входами другого регістра, і-й вихід першого регістра з'єднаний з першим входом і-го елемента нерівнозначність, і-й вихід другого регістра з'єднаний з другим входом і-го елемента нерівнозначність, вихід і-го елемента нерівнозначність з'єднаний з другим входом і-го елемента І, вихід якого з'єднаний з рахунковим входом і-го двійкового лічильника, виходи суматора з'єднані з входами комутатора, виходи якого з'єднані з шиною результату, керуючий вхід з'єднаний з входом запуску блока керування, який відрізняється тим, що містить групу із k комутаторів, k вихідних шин, причому виходи і-го двійкового лічильника з'єднані з входами і-го комутатора, що входять у групу, виходи і-го комутатора, що входять у групу з'єднані з і-ою вихідною шиною (і=1,…,k), четвертий вихід блока керування з'єднаний з керуючими входами комутаторів, що входять у групу.
 • Item
  Пристрій перетворення планів багатофакторного експерименту
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2017) Кошовий, М.; Кошова, І.; Костенко, Олена Михайлівна; Дергачов, В.; Павлик, Г.
  Пристрій перетворення планів багатофакторного експерименту містить генератор імпульсів, керуючий вхід, елемент І, елемент НІ, двійковий лічильник, блок порівняння, входи завдання кількості дослідів, перший блок пам'яті, елемент затримки, інформаційний вихід, другий блок пам'яті, групу інформаційних входів, мультиплексом. Додатково містить входи завдання номеру перетворення, суматор, причому виходи двійкового лічильника з'єднані з першою групою входів суматора, входи завдання номеру перетворення з'єднані з другою групою входів суматора, виходи якого з'єднані з інформаційними входами першого блока пам'яті.
 • Item
  Патент на корисну модель "Самохідний маніпулятор для дробоструминного очищення" № 109105
  (Державна служба інтелектуальної власності України, 2016-08-10) Горик, Олексій Володимирович; Брикун, Олександр Миколайович; Ковальчук, Станіслав Богданович; Чернявський, Анатолій Миколайович; Черняк, Роман Євгенійович
  Самохідний маніпулятор (СМ) для дробеструменевого очищення відноситься до галузі машинобудування, яка займається виготовленням ємнісної апаратури (реакторів, збірників, фільтрів) для хімічної, харчової промисловості та сільського господарства, а саме до пристроїв для очищення внутрішньої поверхні порожнистих виробів типу тіл обертання, наприклад, суцільнозварних сталевих корпусів хімічних, харчових, біологічних та інших апаратів, що складаються з циліндричної обичайки і торцевих днищ, одне з яких має люк.
 • Item
  Патент на корисну модель "Транспортер-сепаратор коренебульбоплодів" № 126887
  (№ u201800867; заявл. 31.01.2018; опубл. 25.05.2018. – Бюл. № 10/2018., 2018-05) Антонець, Анатолій Вікторович; Арендаренко, Володимир Миколайович; Іванов, Олег Миколайович; Канівець, Олександр Васильович; Канівець, Ірина Михайлівна