УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО БІЗНЕССЕРЕДОВИЩА (НА МАТЕРІАЛАХ ДП «ДГ ІМ. ДЕКАБРИСТІВ» МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Москівець Ю. В. Управління економічною безпекою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища (на матеріалах ДП «ДГ ім. Декабристів» Миргородського району). – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Магістерська дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр за освітньо-професійною програмою Бізнес-адміністрування спеціальністю 073 Менеджмент. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2019.
Keywords
економічна безпека, механізм забезпечення економічної безпеки підприємства, фінансова стабільність, платоспроможність, служба економічної безпеки.
Citation