Особливості обліку витрат на післяурожайну обробку землі

Abstract
Description
Оніщенко В. В., Юрко І. В. Особливості обліку витрат на післяурожайну обробку землі. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 року / редкол.: Т.Г. Маренич [та ін.]; ХНТУСГ. – Х.: «Стильна типографія», 2020. С. 88-91.
Keywords
облік, витрати, витрати рослинництва
Citation