Формування урожайності зерна кукурудзи залежно від попередника

No Thumbnail Available
Date
2019-12
Authors
Озаров, Андрій Сергійович
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Протягом останніх років склався значний попит на зерно кукурудзи як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Це, в свою чергу, стимулює сільськогосподарські формування до суттєвого зростання площ, що відводяться під кукурудзу. Проте, необгрунтоване їх збільшення призводить до небажаних наслідків. Через неможливість забезпечення кукурудзи найкращими попередниками, має місце зростання забурꞌяненості посівів, це спричиняє зниження врожайності та зростання затрат на її вирощування. Питання вибору оптимальних попередників для кукурудзи вивчалось багатьма науковцями. Але і на даний час воно залишається вкрай дискусійним. Актуальність. За умов застосування сучасних технологій вирощування та високопродуктивних гібридів, урожайність зерна може сягати 80-100 ц/га, що зробить дану культуру провідною за рентабельністю в Україні. Тому актуальним залишається питання вивчення продуктивності та якості зерна гібридів кукурудзи залежно від попередника в умовах Полтавської області. Мета і задачі досліджень. Метою даної дипломної роботи було вивчити формування урожайності зерна кукурудзи залежно від попередника в умовах ДП «Полтавський держекспертцентр» Машівського району Полтавської області. Об’єкт досліджень. Гібрид кукурудзи – PR37Y12 (ФАО 390) Предмет дослідження. Попередники: ячмінь ярий, горох, цукрові буряки, кукурудза на зерно. Методи досліджень. Лабораторні та польові спостереження, проведені за загальноприйнятими методиками. Наукова новизна результатів досліджень. Експериментально доведено перевагу вирощування гібриду кукурудзи на зерно PR37Y12 (ФАО 390) після попередника гороху. Практичне значення результатів досліджень. Встановлено, що середньостиглий гібрид кукурудзи PR37Y12 (ФАО 390), вирощений після попередника гороху, в обидва роки досліджень мав найнижчий рівень забурꞌяненості, сформував найвищі показники елементів продуктивності рослин, що в результаті сприяло одержанню максимальної урожайності порівняно з іншими попередниками в умовах даного господарства.
Keywords
попередник, кукурудза, елементи продуктивності, урожайність. якість
Citation