Розвиток правових принципів державного управління у контексті забезпечення правопорядку в Україні: роль системи безоплатної правової допомоги / Development of legal principles of public administration in the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal aid system

Abstract
Description
Лозинська Т.М., Лахижа М.І., Черчатий О.І., Дорофєєв О.В., Галич О.А. Розвиток правових принципів державного управління у контексті забезпечення правопорядку в Україні: роль системи безоплатної правової допомоги / Lozynska T. M., Lakhyzha M. I., Cherchatyi O. I., Dorofyeyev O. V., Galych O. A. Development of legal principles of public administration in the context of providing the rule of law in Ukraine: the role of free legal aid system. Viešoji politika ir administravimas. 2021. T. 20. Nr. 2. Р. 327–341; https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-14; (Scopus).
Keywords
Україна, державне управління, права громадян, система безоплатної правової допомоги, міжгалузеве співробітництво
Citation