Методика обліку доходів та аналіз фінансових результатів від реалізації продукції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавська державна аграрна академія
Abstract
У дипломній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти методики обліку доходів та проведено аналіз фінансових результатів від реалізації продукції суб’єктів господарювання. У результаті дослідження узагальнено економічний зміст, класифікацію та нормативно-інформаційне забезпечення обліку доходів; запропоновано доповнити план рахунків додатковим субрахунком 706 «Дохід від реалізації продукції на експорт» до рахунку 70 «Доходи від реалізації» та удосконалити існуючу систему аналітичних субрахунків на підприємстві; проаналізовано структуру, динаміку та фактори формування фінансових результатів, проведено розрахунок показників рентабельності та факторний аналіз беззбиткового обсягу реалізації продукції, запропоновано методику розрахунку ціни беззбитковості для збиткового виду продукції, обґрунтовано резерви підвищення рівня прибутковості господарської діяльності.
Description
Тютюнник І. Ю. Методика обліку доходів та аналіз фінансових результатів від реалізації продукції : автореф. дипл. роботи на здобуття ступеня вищої освіти магістр : спец. 071 "Облік і оподаткування" / І. Ю. Тютюнник. - Полтава, 2018. - 20 с.
Keywords
Облік доходів, Доходи, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, облікова політика, факторний аналіз, рентабельність, поріг рентабельності, точка беззбитковості
Citation