Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Плаксієнко, Валерій Якович
Огійчук, Микола Федосьович
Іщенко, Т. Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
К.: Алерта
Abstract
Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанцій- ного тестування здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») у вищих начальних закладах України з навчальних дисциплін: «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Менеджмент», «Аудит», «Економіка підприємства». Тести підготовлені у відповідності до змісту робочих програм навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів з обліку та оподаткуван- ня у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, які отримали Міжнародне визнання та акредитовані СІМА (Привілейованим Інсти- тутом Управлінських бухгалтерів, Великобританія).
Description
Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. по- сіб. / За загальною редакцією: М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря, О. Гуто- рова, Є. Калюги, Н. Вовчук. – К.: Алерта, 2018. – 306 с.
Keywords
облік, аудит, тестування
Citation