Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників

Abstract
Description
Тютюнник С., Левченко З., Дугар Т. Державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІV Міжнар. наук.–практ. конф. (м. Полтава, 20-21 квітня 2022 р.) / за ред. проф. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАУ, 2022. С. 328-332.
Keywords
Державна підтримка, Державна підтримка, сільськогосподарські товаровиробники, кредити, уповноважені банки
Citation