Екологічна політика в Європейському Союзі

Abstract
Description
Чайка Т.О. Екологічна політика в Європейському Союзі / Т.О. Чайка, Т.В. Минаєва // Функціонування АПК на засадах раціонального природокористування : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 26 трав. 2017). – Полтава : ПДАА, 2017. – 187 с. – С. 83–85.
Keywords
Citation