УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-12-28
Authors
Олійник, Аліна Сергіївна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавська державна аграрна академія
Abstract
У роботі узагальнено сутність понять «витрати», «витрати виробництва» та «управління витратами». Встановлено, що витрати виробництва значно вливають не тільки на розмір прибутку, а і на конкурентоспроможність аграрних господарств та їх економічну ефективність. У системі господарської діяльності витрати відображають економічні, технологічні та організаційні взаємозв’язки та показують собою вартісний вираз, використаних ресурсів виробництва. Визначено роль системи управління витратами аграрних підприємств. Здійснено діагностику розвитку фермерських господарств та визначено вплив рівня витрат на конкурентоспроможність фермерської продукції. Встановлено, щоб більш раціонально використовувати кошти, потрібно дотримуватись оптимізації витрат та використовувати точну і достовірну інформацію, що потреби цільового ринку орієнтуються на споживчий попит. У роботі запропоновано економіко-математичне моделювання та оптимізація структури виробництва вибіркових фермерських господарств з метою визначення мінімальних матеріальних витрат і досягнення оптимуму прибутку. Розроблено комплексну систему управління витратами в скотарських фермерських господарствах з врахуванням впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів на їх функціонування. Запропоновано етапи, які спрямовані на створення центрів відповідальності та застосування засобів автоматизації, формування обґрунтованого потоку інформації для прийняття управлінських рішень апаратом управління фермерського господарства. Доведена необхідність фінансової підтримки і стимулювання виробниківфермерів, які вирощують велику рогату худобу.
Description
Олійник А.С. Управління витратами фермерських господарств. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2018.
Keywords
витрати виробництва, управління витратами, фермерські господарства, АВС-аналіз, General Electric, оптимізація витрат, системне планування витрат, центри відповідальності, центри витрат, державна фінансова підтримка
Citation