Ресурсозбереження як антикризовий чинник попередження банкрутства

Abstract
Description
Чумак В.Д., Бражник Л.В. Ресурсозбереження як антикризовий чинник попередження банкрутства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні засади забезпечення сталого агровиробництва та соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах інноваційної економіки» (20 травня 2021 р.). Харків: ХНАУ, 2021. С. 176-179
Keywords
ресурсозбереження, попередження банкрутства
Citation