УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА ПІДЖИВЛЕННЯ ПОСІВІВ

Abstract
Description
У публікації наведено результати вивчення впливу підживлення посівів на якість зерна сортів пшениці озимої. Установлено вплив елементів структури врожаю на врожайність зерна та виокремлено найбільш врожайні з високою якістю зерна сорти – Іліас, Богдана та Кубус. The publication presents the study results of grain quality influence on productivity and yield of winter wheat varieties. The influence of the yield structure elements on productivity and grain quality has been determined and the most yielding with high quality grain varieties – Ilias, Bogdana and Kubus have been identified.
Keywords
пшениця озима, сорт, підживлення, урожайність, якість зерна, winter wheat, variety, fertilizing, crops yield, grain quality.
Citation