ВПЛИВ ШИРИНИ СТИКОВИХ МІЖРЯДЬ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ГІБРИДИЗАЦІЇ НА НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИСАДКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Abstract
Description
Швидун К.Є., Філоненко С.В. Вплив ширини стикових міжрядь між компонентами гібридизації на насіннєву продуктивність висадків цукрових буряків. Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству : матеріали міжнародної наук.-практич. конф. молодих вчених. м. Херсон, 29 квіт. 2016 р. Херсон : Інститут зрошуваного землеробства НААН, 2016. С. 213-216.
Keywords
цукрові буряки, висадки, стикові міжряддя, компоненти гібридизації, густота рослин, висота рослин, насінники, енергія проростання
Citation