Перезавантаження місцевої влади в контексті адміністративної реформи/Некряч АІ

Abstract
Description
Некряч А.І. Перезавантаження місцевої влади в контексті адміністративної реформи/Некряч АІ. Журнал: Наукові праці: Науково-методичний журнал.–Вип. 2011. Том 145. С. 26-32.
Keywords
адміністративна реформа, політична система, місцеве самоврядування, місцева влада, державотворчі процеси, вибори, матриця самоврядування, перезавантаження, місцева демократія, місцева еліта, децентралізація, субсидіарність, громадянське суспільство, європейські стандарти., административна реформа, политическая система, местное самоуправление, местная власть, государственные процессы, выборы, матрица самоуправления, перезагрузка власти, местная демократия, местная элита, децентрализация, субсидиарность, гражданское общество, европейские стандарты., administrative reform, political system, local government, local authority, nation building processes, elections, self-government matrix, reboot, local democracy, local elite, decentralization, subsidiarity, civil society, European standards.
Citation