Розвиток коопераційних процесів у сільському господарстві

Abstract
У статті здійснено аналіз дефініцій «кооперація», «кооператив», проаналізовано підходи до визначення економічного змісту даних понять. Розкрито тенденції формування та розвитку кооперативних відносин в агропромисловому виробництві країни. Проведено дослідження сутності поняття кооперації у наукових та енциклопедичних виданнях. Проведено аналіз динаміки і структури продукції сільського господарства у розрізі галузей рослинництва і тваринництва (у постійних цінах 2016 року). Проаналізовано зміни положення нарощення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції в Україні. Проведено аналіз динаміки зміни кількості зареєстрованих кооперативів за видами їх діяльності в Україні за період з 2016 по 2023 рр. Розкрито загальні принципи коопераційних та інтеграційних процесів в аграрному бізнесі національної економіки. Проаналізовано зміни в динаміці щодо нарощення обсягів виробництва сільськогосподарських культур в Україні за період з 1990 по 2023 рр. Визначено головні причини, які стримують розвиток кооперації та окреслено напрями подальшого їх розвитку в аграрному секторі економіки України
Description
Томілін О. О., Багаліка Т. О. Розвиток коопераційних процесів у сільському господарстві. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 58. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-75
Keywords
кооперація, кооператив, кооперативні відносини, економічні відносини, сільське господарство, агропромислове виробництво
Citation