Сутність фінансової стійкості підприємства та напрями її аналізу

Abstract
У літературних джерелах поняття фінансової стійкості по різному розглядається за напрямами : - як стан підприємства, який характеризується мінімальним рівнем фінансового ризику, що пов’язаний із загальним капіталом, який суттєво впливає на можливості його розвитку і є в розпорядженні підприємства; - як перевищення доходів над витратами, яке сприятиме стабільності та наявності джерел фінансування діяльності та розвитку підприємства; - як здатність підприємства вчасно і в повному обсязі виконувати фінансові зобов’язання
Description
Хоменко А. А., Тютюнник Ю. М. Сутність фінансової стійкості підприємства та напрями її аналізу. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матеріали VІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 30 – 31 берез. 2023 р.). Полтава, 2023. Ч. 1. С. 801-803.
Keywords
Citation