РОЗВИНЕНИЙ МЕХАНІЗМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ–ЗАПОРУКА ДІЄЗДАТНОЇ ТА СПРОМОЖНОЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ)

Abstract
Description
Некряч А.І. РОЗВИНЕНИЙ МЕХАНІЗМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ–ЗАПОРУКА ДІЄЗДАТНОЇ ТА СПРОМОЖНОЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ). Журнал: Наукові праці. Політологія. 2012. Вип. 170. Том 182.
Keywords
механізм місцевого самоврядування, місцева влада, державотворчі процеси, матриця самоврядування, перенавантаження місцевої влади, демократія, субсидіарність, громадянське суспільство, європейські стандарти, управління., механизм местного самоуправления, местная власть, государственные процессы, матрица самоуправления, перезагрузка власти, демократия, субсидиарность, гражданское общество, европейские стандарты, управление., mechanism of local self-government, local-authority, processes, matrix of selfgovernment, restart of power, democracy, civil society, European standards, management.
Citation