Урожайність сортів пшениці м’якої (озимої) залежно від системи удобрення.

Abstract
Description
Кулик М. І., Онопрієнко О. В., Сиплива Н. О., Божок Ю. О. Урожайність сортів пшениці м’якої (озимої) залежно від системи удобрення. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський дер- жавний аграрний університет». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 114. С.55-62. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.8
Keywords
пшениця м’яка (озима), сорти, добрива, підживлення, погодні умови, урожайність зерна.
Citation